اهداف و چشم انداز

با عنایت به این که شرکت های هواپیمایی فعال موجود در صنعت ، جملگی به صورت Full AOC فعالیت می نمایند ، موضوع فعالیت این شرکت مدل جدیدی از کسب و کار خواهد بود که با عنایت به پتانسیل های این شرکت از لحاظ مالی ، سابقه چندین ساله اعضای کلیدی این شرکت در فعالیت های چارتری و برخورداری از عمده ترین زیر ساخت بسته های مسافرتی افق روشنی پیش روی این شرکت بوده و این امر وجه تمایز آشکار درخواست مطرح شده با فعالیت های جاری صنعت می باشد .
مقایسه
علاقه مندی ها 0
Open wishlist page Continue shopping